Aktualności
STRONA: 2 z 2
Wprowadził: Szpak Magdalena   |  Data wpisu: 2020-12-14  |  Data wytw.: 2020-12-14
Drukuj
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy, informuje iż od 14 grudnia  2020r.  pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 –współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym - Podprogram 2020,  mogą być objęte  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego  do skorzystania z pomocy społecznej ,tj.:

-     1542.20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
-     1161.60 PLN dla osoby w rodzinie

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19,   możliwe jest zdalne kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do  pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Roźwienicy pod numerem telefonu 0-16 622 67 10  lub 0-16 622 58 22 wew. 23.

Podmiot publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy
Zatwierdził do publ.: Wytworzył:
Rejestr zmian: link do rejestru
Wprowadził: Wiśniowski   |  Data wpisu: 2018-08-21  |  Data wytw.: 2018-08-21
Drukuj

Informacja o wyniku naboru

Podmiot publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy
Zatwierdził do publ.: Kaciuba Wytworzył: Wiśniowski
Rejestr zmian: link do rejestru
Wprowadził: Wiśniowski   |  Data wpisu: 2018-07-31  |  Data wytw.: 2018-07-31
Drukuj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy „Referent ds. świadczeń wychowawczych” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy.
Pełna treść informacji wraz załącznikami znajduje się poniżej.

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.doc
3. Oświadczenie kandydata - nabór.doc
4. Klauzula zgody.doc
5. Klauzula informacyjna.doc

Podmiot publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy
Zatwierdził do publ.: Kaciuba Wytworzył: Wiśniowski
Rejestr zmian: link do rejestru

Pierwsza stronaPoprzednia strona ||

Ilość załadowań tej pozycji menu: 1155
Ilość dokumentów w dziale: 8